Basisschool De Wendakker

Wie zijn wij?

Wij zijn basisschool de Wendakker. De Wendakker is één van de 22 scholen die behoort tot Konot (stichting Katholiek Onderwijs Noord- Oost Twente).  Konot heeft scholen in de gemeentes Oldenzaal en Dinkelland en in de Lutte en Beuningen (gemeente Losser).
Ons onderwijs kan worden gekenmerkt als leerstofjaarklassen-systeem, waarbij wij zo adaptief mogelijk inspelen op verschillen tussen leerlingen.

Wij willen een actieve school zijn. Een school die constant bezig is om het onderwijs aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen, een school die onze leerlingen dat onderwijs wil geven waar ze recht op hebben.
Veel kinderen komen uit gezinnen waar beide ouders werken. Dit houdt tevens in dat het meedoen aan allerlei activiteiten door ouders minder is geworden. De betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind is echter niet minder geworden. U, ouders, bent nog steeds de eerst verantwoordelijken voor de ontwikkeling van uw kind. Door u op verschillende manieren te betrekken bij het onderwijs, werken wij samen aan een harmonieuze ontwikkeling van uw kind. Van u mag verwacht worden dat u openstaat en belangstelling opbrengt voor al datgene wat met het onderwijs aan uw kind te maken heeft.

In principe zijn alle leerlingen welkom, met dien verstande dat de ouder(s) / verzorger(s) instemmen met de katholieke grondslag van de school. Leerlingen groeien op in een multiculturele gemeenschap. De Thij bevolking is eigenlijk ook een multiculturele gemeenschap in het klein. Vandaar dat niet alleen leerlingen van rooms katholieke huize onze school bezoeken, maar ook leerlingen die van huis uit geen godsdienst hebben, leerlingen die behoren tot de Suryoye geloofsgemeenschap en een enkele leerling die tot de moslimgemeenschap behoort. Binnen ons onderwijs besteden we aandacht aan o.a. deze geloofsuitingen.

Zandhorstlaan 95        7576 VR     Oldenzaal    0541- 517 584