Hoge Opbrengsten

Op school streven we ernaar om hoge opbrengsten te realiseren in de breedste zin van het woord. Hoge opbrengsten denken we te kunnen realiseren door op school een goede balans te vinden tussen het stimuleren van de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling.  

Sociaal-emotioneel

Op school werken we samen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen een eigen persoonlijkheid ontwikkelen, reflecteren op hun eigen handelen en om verantwoordelijkheid te dragen in allerlei sociale situaties. 

Cognitief

Op school werken we natuurlijk ook aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Goede leerkrachten blijven nodig om kinderen te stimuleren het beste uit henzelf naar boven te halen. Dit vraagt van onze leerkrachten om goed onderbouwde keuzes te maken.