Ons Onderwijs

Op de Wendakker zijn kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling en leerproces. Op school werken we aan de hand van ,The Leader in Me'. Kinderen worden daardoor bij ons op school op allerlei manieren gestimuleerd om eigen keuzes te maken, doelen te stellen en begrip te hebben voor elkaar en voor onderlinge verschillen.

Het stimuleren van de talentontwikkeling vinden we erg belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. We streven ernaar dat kinderen zich niet alleen op cognitief vlak, maar ook op creatief vlak zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dit doen we door het aanbieden van Wendtalent, het samenstellen van denkgroepen en door vakdocenten in te zetten voor vakken als muziek en gymnastiek.

Ook mag de Wendakker dankbaar gebruik maken van drie onderwijsassistenten die dagelijks zorgen voor extra ondersteuning, zodat kinderen die net wat meer nodig hebben ook komen tot ontwikkeling.