Eigenaarschap

Op school streven we er naar dat kinderen eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling en leerproces. Een leerling met een hoge mate van eigenaarschap heeft een positiever zelfbeeld en het kan leiden tot het behalen van hogere resultaten. Om als school bij te dragen aan de ontwikkeling van eigenaarschap, bieden we betekenisvol onderwijs en maken we zichtbaar wat een leerling heeft geleerd. We stimuleren de kinderen om eigen keuzes te maken, doelen te bepalen en regels op te stellen zodat deze eigen voelen. Kinderen zullen inzien dat hun doel afhangt van inzet, werkhouding en motivatie.

Talentontwikkeling

Het stimuleren van de talentontwikkeling is erg belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Op school werken we volop aan de talentontwikkeling van de kinderen. Sinds 2014 werken de kinderen jaarlijks twee maal met het project Wendtalent, een project dat bijdraagt aan de eenentwintigste-eeuwse vaardigheden (link naar uitleg 21e-eeuwse vaardigheden). Tijdens dit project kiezen de kinderen zelf welke workshops ze willen volgen waardoor ze extra gemotiveerd werken aan hun talentontwikkeling. Verder zijn we op de Wendakker gespecialiseerd in het kind dat meer kan. Juf Heleen en Juf Wendy begeleiden een ochtend in de week de Denkgroep, zodat ook de kinderen die kunnen leren (link naar hoogbegaafdheidsprotocol?). Daarnaast biedt Juf Wendy de rest van de week ondersteuning en uitdaging aan de kleutergroepen. Op de donderdag krijgen de kinderen van groep 3 tot en met 8 les van Meneer René, vakspecialist bewegingsonderwijs. De kinderen van groep 0/1 tot en met 4 kunnen hun muzikale talenten ontwikkelen bij Juf Annet. Zij verzorgt de muzieklessen op vrijdag. De Wendakker mag dankbaar gebruik maken van drie onderwijsassistenten: Juf Wendy, Juf Maike en Juf Barbara. Zij zorgen dagelijks voor ondersteuning, zodat de lesstof nog beter aansluit bij het kind.

Hoge opbrengsten

Wanneer u denkt aan hoge opbrengsten, zult u ongetwijfeld denken aan goede cijfers. Echter, kunnen goede cijfers alleen behaald worden wanneer een kind zich prettig voelt, lekker in zijn of haar vel zit en met plezier naar school gaat. De sociale veiligheid van uw kind wordt nauwlettend gevolgd. Indien uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit en/of er is iets gebeurd waar uw kind over wil praten, kan hij of zij terecht bij onze schoolcontactpersoon tevens intern begeleider Juf Lisette. Tijdens de Gouden, Zilveren en Bronzen weken besteden we veel aandacht aan het sociaal welzijn van de kinderen. Naast de hoge sociaal-emotionele opbrengsten vinden we de werkhouding van de kinderen belangrijk. Een goede werkhouding is essentieel voor het behalen van goede cijfers. De cijfers zijn door u in te zien via het ouderportaal van ParnasSys.
Kortom: We vinden het belangrijk dat er eerst hoge opbrengsten worden behaald op sociaal-emotioneel gebied, alvorens er goede cijfers behaald kunnen worden.

Kind - ouder(s) - school

(Afbeelding driehoek?) De driehoek kind – ouder(s) – school is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind. Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk belang: de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk laten verlopen binnen de mogelijkheden van het kind. Dat gebeurt thuis en op school. Wanneer leerkrachten en ouders goed met elkaar communiceren, dus de ouderbetrokkenheid goed is, komt dat ten goede van het kind.

Ons onderwijs