Eigenaarschap

Op de Wendakker vinden we het belangrijk dat kinderen eigenaar worden / zijn van hun eigen ontwikkeling en leerproces. We willen de kinderen stimuleren eigen keuzes te maken, doelen te stellen en begrip te hebben voor elkaar en voor onderlinge verschillen. Om dit te realiseren zijn we in 2018 gestart met het ‘Leader in Me traject’. 

Het ‘Leader in Me traject’ is gebaseerd op de zeven ‘gewoonten’ van effectief leiderschap van Stephen Covey. Daarbij staat het stimuleren van eigenaarschap centraal. We vinden het belangrijk dat:  
•    kinderen nadenken over de keuzes die zij hebben en die zij zelf kunnen maken (eigenschap 1); 
•    zij nadenken over doelen waar zij aan willen werken (eigenschap 2); 
•    kinderen qua organisatie de juiste keuzes maken om de doelen te behalen (eigenschap 3);  
•    kinderen leren dat het voor iedereen goed moet voelen (eigenschap 4); 
•    zij ervaren dat ‘eerst goed luisteren naar anderen’ heel waardevol is om samen verder te komen (eigenschap 5); 
•    kinderen ervaren dat zij elkaar kunnen versterken (eigenschap 6); 
•    kinderen leren om goed voor zichzelf te zorgen. Gezond blijven en voldoende tijd vrijmaken voor gezelligheid en ontspanning (eigenschap 7).   

De eerste drie ‘gewoonten’ zijn gericht op jezelf als persoon. Deze gewoonten kunnen je als persoon steviger maken en leren je dat je zelf verantwoordelijk bent, en dat je altijd een eigen aandeel hebt.  

Gewoonte 4 t/m 6 zijn gericht op de relaties met anderen. Zij kunnen bijdragen aan een fijne en respectvolle samenwerking met anderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ieders talenten.  

Gewoonte 7 staat voor het ‘bewaren van evenwicht’. Hard werken is nodig om een stapje verder te komen  maar dat kan alleen als je goed voor jezelf zorgt. Voldoende slapen, gezond eten, bewegen en het creëren van gezelligheid en ontspanning zijn daarvoor van belang!  

Talentontwikkeling

Het stimuleren van de talentontwikkeling is erg belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Op school werken we volop aan de talentontwikkeling van de kinderen. Sinds 2014 werken de kinderen jaarlijks twee maal met het project Wendtalent, een project dat bijdraagt aan de eenentwintigste-eeuwse vaardigheden (link naar uitleg 21e-eeuwse vaardigheden). Tijdens dit project kiezen de kinderen zelf welke workshops ze willen volgen waardoor ze extra gemotiveerd werken aan hun talentontwikkeling. Verder zijn we op de Wendakker gespecialiseerd in het kind dat meer kan. Juf Heleen en Juf Wendy begeleiden een ochtend in de week de Denkgroep, zodat ook de kinderen die kunnen leren (link naar hoogbegaafdheidsprotocol?). Daarnaast biedt Juf Wendy de rest van de week ondersteuning en uitdaging aan de kleutergroepen. Op de donderdag krijgen de kinderen van groep 3 tot en met 8 les van Meneer René, vakspecialist bewegingsonderwijs. De kinderen van groep 0/1 tot en met 4 kunnen hun muzikale talenten ontwikkelen bij Juf Annet. Zij verzorgt de muzieklessen op vrijdag. De Wendakker mag dankbaar gebruik maken van drie onderwijsassistenten: Juf Wendy, Juf Maike en Juf Barbara. Zij zorgen dagelijks voor ondersteuning, zodat de lesstof nog beter aansluit bij het kind.

Hoge opbrengsten

Wanneer u denkt aan hoge opbrengsten, zult u ongetwijfeld denken aan goede cijfers. Echter, kunnen goede cijfers alleen behaald worden wanneer een kind zich prettig voelt, lekker in zijn of haar vel zit en met plezier naar school gaat. De sociale veiligheid van uw kind wordt nauwlettend gevolgd. Indien uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit en/of er is iets gebeurd waar uw kind over wil praten, kan hij of zij terecht bij onze schoolcontactpersoon tevens intern begeleider Juf Lisette. Tijdens de Gouden, Zilveren en Bronzen weken besteden we veel aandacht aan het sociaal welzijn van de kinderen. Naast de hoge sociaal-emotionele opbrengsten vinden we de werkhouding van de kinderen belangrijk. Een goede werkhouding is essentieel voor het behalen van goede cijfers. De cijfers zijn door u in te zien via het ouderportaal van ParnasSys.
Kortom: We vinden het belangrijk dat er eerst hoge opbrengsten worden behaald op sociaal-emotioneel gebied, alvorens er goede cijfers behaald kunnen worden.

Kind - ouder(s) - school

De driehoek kind – ouder(s) – school is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind. Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk belang: de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk laten verlopen binnen de mogelijkheden van het kind. Dat gebeurt thuis en op school. Wanneer leerkrachten en ouders goed met elkaar communiceren, dus de ouderbetrokkenheid goed is, komt dat ten goede van het kind.