De ouderraad

Wat doet de ouderraad (OR)? 

De OR tracht de samenwerking tussen de ouders, MR en het schoolteam te bevorderen. Door het organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen zoals Sinterklaas-, Kerst- en Paasvieringen, carnaval, de bazaar, het schoolreisje/Expeditie Wendakker, de eindejaars-disco en een versnapering tijdens herfst- en lentewandelingen en de Koningsspelen, probeert de OR de schooltijd voor de kinderen nog leuker te maken.  
De OR adviseert, indien gevraagd, de MR en het schoolteam. Tevens regelt de OR het oud papier en dragen we bij aan duurzame investeringen op het gebied van spel en plezier voor de kinderen, zowel in de klas als op het schoolplein. Denk hier bijvoorbeeld aan de recent aangeschafte schoolshirts voor alle kinderen en begeleiders van De Wendakker. 

Vrijwillige ouderbijdrage + ouderhulp

Jaarlijks wordt, aan het begin van het nieuwe schooljaar, tijdens de algemene ledenvergadering van de OR, de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de ouders. Ook wordt op deze avond de jaarrekening gepresenteerd.  
De vrijwillige ouderbijdrage is nodig om de kosten van de activiteiten te kunnen betalen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook ouders nodig die bij de organisatie van deze diverse activiteiten helpen. Wij inventariseren tijdens de voorbereiding van een, door de ouderraad georganiseerde, activiteit of er extra ondersteuning nodig is en zullen vervolgens een oproep doen voor hulp via Social Schools, nieuwsbrief of wij melden ons per mail bij de ouders vanaf ons eigen mailadres.  


Vergaderingen 
De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht zijn of haar zegje doen. De vergaderdata zijn voor het hele jaar opgenomen in de kalender die de kinderen mee krijgen aan het begin van het jaar. De notulen van de vergaderingen liggen voor iedereen inzichtelijk in een map in de koffiekamer. 
 
Contact 
De leden van de ouderraad willen graag weten wat er onder de ouders leeft en ontvangen graag ideeën en tips. Aarzel dus niet om een van ons aan te spreken. De OR is bereikbaar op de volgende manieren: 

 • Het postvak van de OR (in de koffiekamer) 
 • Via e-mail: or.wendakker@konot.nl  
 • Natuurlijk kunt u onze leden te allen tijde aanspreken.

Ouders:

 • Chantal Vogel-Eerens
 • Emmylou van Veldhuizen
 • Hermieke Halink
 • Joost van Pijkeren
 • Kirsten Render
 • Lisette Kroeze
 • Lotte Helthuis
 • Maaike Jansen
 • Marlou Velthuis
 • Miranda Nassette
 • Ruth de Vries
 • Wendy Morsink
 • Wendy Franke

Personeel:

 • Annemarie Kamphuis
 • Ellen Loohuis