De ouderraad

Sinds schooljaar 2015/2016 is de Ouderraad van Basisschool de Wendakker in een hernieuwde vorm gestart. Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat we een aantal dingen anders hebben aangepakt of ingevuld. Graag informeren wij u via deze weg nog even over een aantal zaken.

De ouderraad (OR) tracht de samenwerking tussen de ouders, MR en het schoolteam te bevorderen. Door het organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen zoals een versnapering tijdens herfst- en lentewandelingen, Sinterklaas-, Kerst- en Paasvieringen, carnaval, de bazaar, het schoolreisje/Expeditie Wendakker en de eindejaarsdisco, probeert de OR, de schooltijd voor de kinderen nog leuker te maken.

De OR regelt tevens het oud papier en draagt bij aan duurzame investeringen op het gebied van spel en plezier voor de kinderen, zowel in de klas als op het schoolplein. Ook adviseert de OR, indien gevraagd, de MR en het schoolteam.

Jaarlijks wordt, aan het begin van het nieuwe schooljaar, tijdens de algemene ledenvergadering van de OR, de ouderbijdrage vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de ouders. Ook wordt op deze avond de jaarrekening gepresenteerd. De ouderbijdrage is nodig om de kosten van de activiteiten te kunnen betalen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook ouders nodig die bij de organisatie van deze diverse activiteiten helpen. Wij inventariseren tijdens de voorbereiding van een, door de ouderraad georganiseerde, activiteit of er extra ondersteuning nodig is en zullen vervolgens een oproep doen voor hulp via de maandelijkse nieuwsbrief ‘Wendingen” of wij melden ons per mail bij de ouders vanaf ons eigen mailadres.

De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht zijn of haar zegje doen. De vergaderdata zijn voor het hele jaar opgenomen in de kalender die de kinderen mee krijgen aan het begin van het jaar. De notulen van de vergaderingen liggen voor iedereen inzichtelijk in een map in de koffiekamer.

De leden van de ouderraad willen graag weten wat er onder de ouders leeft en ontvangen graag ideeën en tips. Aarzel dus niet om een van ons aan te spreken. De OR is bereikbaar op de volgende manieren:

  • Het postvak van de OR (in de koffiekamer)
  • Via e-mail: or.wendakker@konot.nl
  • Natuurlijk kunt u onze leden ten allen tijden aanspreken.

De Ouderraad (OR) bestaat uit de volgende leden en wij stellen graag aan u voor: