Ouders

Een goed en persoonlijk contact met ouders vinden wij erg belangrijk.

Wij informeren ouders op de volgende manieren:

  •  via de kennismakingsgesprekken;
  •  via de activiteitenkalender;
  • via onze schoolwebsite;
  •  via de social schools App;
  •  via de ouder-kindavonden;
  •  via de wenochtenden.

Daarnaast wordt er ook samengewerkt met ouders uit de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad om voor alle kinderen een fijne en goede basisschooltijd te realiseren.