De medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR is binnen de school het officiële orgaan dat personeel en ouders vertegenwoordigt. Dit orgaan beïnvloedt en toetst het beleid dat een school voert. Ouders en personeel zijn belanghebbenden van de schoolorganisatie en daarom hebben zij wettelijk (W.M.O.) recht op medezeggenschap en op de mogelijkheid om mee te praten over de beleidsontwikkeling van de school.
De MR probeert voorwaarden te creëren om binnen school op een zorgvuldige manier onderwijs te kunnen geven. Op diverse onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is vastgelegd in een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs.

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen. De vergaderdata zijn voor het hele jaar opgenomen in de kalender die de kinderen mee krijgen aan het begin van het jaar. De agenda wordt vooraf op de schoolsite geplaatst en de notulen zijn in te zien in een map in de personeelskamer van De Wendakker.

Contact

U kunt contact opnemen met de MR door de leden aan te spreken op het schoolplein, te bellen of te mailen naar mr.wendakker@konot.nl.

Ouders:

  • Anne Teggeler-Nijkrake (voorzitter)
  • Maaike Meulenbeld
  • Patrick de Boer

Personeel:

  • Lieke Oude Elferink
  • Petra Nijhuis
  • Susan Horstman