Schoolgids

Hieronder vind je de schoolgids van de Wendakker. Deze gids informeert je over de meest belangrijke zaken op onze school. Het gaat vooral om wat je, als ouders, concreet van onze school kan verwachten. De gids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directieleden, teamleden, MR-leden en ouders en is vervolgens doorhet bestuur van de Stichting KONOT vastgesteld.

 

Schoolplan De Wendakker

Hieronder vind je het schoolplan van De Wendakker van 2019-2023.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. 

 

Veiligheidsplan

Hieronder vind je het veiligheidsplan van Onderwijsgemeenschap De Thij.

 

Veiligheidsplan Stichting KONOT

Hieronder vind je het veiligheidsplan van Stichting KONOT.