Talentontwikkeling

Het stimuleren van brede talentontwikkeling is erg belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Op school werken we dan ook volop aan de talentontwikkeling van onze kinderen.

Wendtalent

Sinds 2014 hebben we bij ons op school Wendtalent. Tijdens verschillende thema's werken kinderen aan de eenentwintigste-eeuwse vaardigheden door bijvoorbeeld zelf keuzes te maken ten aanzien van te volgen workshops of lessen gegeven door ouders, externen of leerkrachten. 

Denkgroepen

Op de Wendakker zijn we gespecialiseerd in het kind dat meer aan kan. Juf Heleen en Juf Wendy begeleiden ieder een ochtend in de week de kinderen uit groep 1 t/m 8, die op cognitief gebied meer aankunnen. We bieden een betekenisvol aanvullend programma binnen en buiten de groep, waarin onze kinderen cognitieve en sociale competenties ontwikkelen op eigen niveau én in eigen tempo. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het protocol Meer- en Hoogbegaafdheid.

 

Vakdocent gym en muziek

Al jaren werken we op De Wendakker met vakdocenten voor gym en muziek. We vinden het namelijk erg belangrijk dat onze leerlingen zich niet alleen op cognitief vlak, maar ook op creatief vlak zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Daarom krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 op donderdag les van meneer René, vakspecialist bewegingsonderwijs. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen in de speelzaal van school gym van de eigen leerkracht in combinatie met lessen van onze buurtbeweegcoach. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 kunnen hun muzikale talenten ontwikkelen bij Juf Annet. Zij verzorgt wekelijks de muzieklessen op de dinsdag en vrijdag.

Onderwijsassistenten

Ook mag de Wendakker dankbaar gebruik maken van drie onderwijsassistenten: Juf Wendy, Juf Maike en Juf Barbara zorgen dagelijks voor extra ondersteuning, zodat kinderen die wat meer òf wat anders nodig hebben ook optimaal kunnen groeien bij ons op school.