Eigenaarschap

Op de Wendakker zijn kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling en leerproces. Op school werken we aan de hand van ,The Leader in Me'.  Kinderen worden daardoor bij ons op school op allerlei manieren gestimuleerd om eigen keuzes te maken, doelen te stellen en begrip te hebben voor elkaar en voor onderlinge verschillen.

Bij ons op school zie je: 

•    kinderen nadenken over de keuzes die zij hebben en die zij zelf kunnen maken (gewoonte 1)
•    dat kinderen nadenken over doelen waar zij aan willen werken (gewoonte 2); 
•    kinderen qua organisatie de juiste keuzes maken om de doelen te behalen (gewoonte 3);  
•    kinderen leren dat het voor iedereen goed moet voelen (gewoonte 4); 
•    zij ervaren dat ‘eerst goed luisteren naar anderen’ heel waardevol is om samen verder te komen (gewoonte 5); 
•    kinderen ervaren dat zij elkaar kunnen versterken (gewoonte 6); 
•    kinderen leren om goed voor zichzelf te zorgen; voldoende tijd vrijmaken voor gezelligheid en ontspanning (gewoonte 7).   

Leerlingenraad

Bij ons op school hebben we ook een leerlingenraad waar kinderen uit groep 5 t/m 8 in zitten. De kinderen die in onze leerlingenraad zitten, zijn verantwoordelijk voor de gezamenlijke stem van de groep. Kinderen denken o.a. mee over verschillende schoolse festiviteiten die plaatsvinden in en rond de school. Ook leren kinderen spelenderwijs hoe ze om moeten gaan met democratische beginselen en leren ze bijvoorbeeld dat niet alles realistisch en haalbaar is.