Ouderbetrokkenheid

Samen zie je meer dan alleen!

Leerkrachten zijn bij ons op school de onderwijsprofessionals: zij kennen het kind als leerling het beste, zij zien de kinderen tijdens instructie en zelfstandig werken, bij rekenen, taal, wereldori├źntatie, geschiedenis, expressieactiviteiten en samenspelen.

Ouders zijn even belangrijk, zij zijn ervaringsdeskundigen: zij kennen hun kind het langst en het best. Zij zien hun kind in uiteenlopende situaties, binnen en buiten, alleen en samen met andere kinderen, achter de computer, voor de TV, aan de eettafel, op de voetbalclub en bij familie.

Wij vinden het erg belangrijk om samen na te denken over wat een kind nodig heeft om met plezier naar school te gaan en er optimaal te kunnen leren.